TCTSY - Trauma Center, Trauma Sensitive Yoga, 

eli traumasensitiivinen jooga 

"No intervention that takes power away from the survivor can possibly foster her recovery, no matter how much it appears to be in her immediate best interest".

                                          - Judith Herman 

Toipumisen tueksi

TCTSY on toipumisen tuki PTSD:n ja komplisoituneen trauman oireisiin. 

Metodi pohjautuu neurologiaan, traumateoriaan, kiintymyssuhdeteoriaan ja osallistujan oman asiantuntijuuden kunnioittamiseen. TCTSY-metodi on kehitetty yhdessä osallistujien kanssa. 

 

TCTSY ohjaajat (TCTSY-F) ovat koulutettuja, valvottuja ja vastuullisia metodin laadun ja eettisyyden noudattamisessa.

Voit lukea tästä:  Ohjaajan eettiset säädökset  

Esteettömyys

TCTSY-harjoituksessa käytetään joogan liikkeitä ja hengityksen huomioimista, mutta mihinkään tiettyyn asentoon pyrkimättä. Harjoituksen tarkoitus on tukea hermoston ja koko kehon palautumisen mahdollisuuksia reaktioista, kivuista, yliherkkyyksistä ja stressistä tasapainoon ja omien valintojen mahdollisuuksiin. Harjoituksen voi tehdä kaikenkehoisena. 

Voit valita

- Tavoitteena on tarpeeksi turvallinen hetki, jotta kehossa oleminen, korjaavat kokemukset ja toipuminen olisivat mahdollisia. 

- Voimauttava-ajatukselle etsitään konkretiaa: Osallistuja saa aitoja mahdollisuuksia päättää itseään koskevista asioista ja ohjaajan tehtävä on tarjota valinnoille aitoa tilaa. 

- Ohjaaja tekee tietoista työtä välttääkseen valtasuhteita kaikissa prosessin vaiheissa.

- Ohjaajan tai ryhmän ei tarvitse tietää osallistujan traumataustaa. Osallistujan traumahistoriaa ei kysytä. 

- TCTSY-ohjaaja ei ohjaa koskettamalla, korjaamalla tai tarkkailemalla, jotta osallistujalla on oma rauha etsiä itselle sopivaa tekemisen tapaa. 

TCTSY-metodia voi harjoittaa yksilötapaamisissa ja ryhmissä. Asuinpaikan tai muun elämäntilanteen vuoksi tapaamisia voidaan järjestää myös etätapaamisilla (Skype, Hangouts jne.).

Mitä traumaoireilla tarkoitetaan?

Elämän tapahtumiin on luonnollista reagoida. Traumatisoituminen tapahtuu oloisuhteissa tai tilanteissa, joissa ei voi olettaa kenenkään selviytyvän vaurioitta. Trauma on kehon puolustusreaktio, joka saattaa jäädä päälle hankaloittamaan elämää terveyshaasteina sittenkin, kun elämä voisi jatkua.

Trauman jälkeiset oireet voivat näyttäytyä monin tavoin. Ilmenemismuotoja voivat olla esimerkiksi uupumus, mielialan vaihtelut, ahdistus, levottomuus, keskittymisvaikeudet, uniongelmat, syömishäiriöt, kipu, toivottomuuden tunne, elämänhallinnan vaikeus tai muulla tavoin turvaton olo.

 

Traumamuistot voivat tallentua kehomuistiin ja vaikuttavat sen vuoksi kehossa joskus sanoja ja ajattelua nopeampina reaktioina. Joskus kokemus voi olla, että mieli ja keho ovat eripariset: mieli voi olla halukas uuteen, mutta keho voi elää menneisyyden tunteita. Oireet voivat ilmetä hyvin yksilöllisesti. 

Trauma voi haastaa kenen tahansa elämää varallisuudesta, identiteetistä, persoonasta tai muusta seikasta riippumatta. Traumatisoituminen voi tapahtua kenelle tahansa. Traumaoireista voi toipua.

Tämä on yksi esimerkki TCTSY-traumasensitiivisestä joogasta. Harjoituksen voi tehdä monella tapaa, harjoitus on esteetön. Joogamatot tai jumppavatteet ole osa harjoitusta, mutta ne voi halutessaan valita, jos ne tuntuvat itselle mieluisilta.

TCTSY- metodi toimii osana sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämisen verkostoja. 

© 2020 Hanna Dufva, TCTSY Finland

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now